Dynamický pohyb ve fotografii
Dynamický pohyb ve fotografii PDF Tisk

Ukážu vám jak v PS udělat na fotografii dynamický pohyb a tím vytvořit velmi realistického efektu pohybu. Není problém vytvořit dojem pohybu a rychlosti na snímku. Ke tvorbě tohoto zdařilého efektu nemusíme v PS chodit moc daleko, ani hledat nějaké záludné nástroje. Ve všech případech se používá v zásadě stejný postup, jen se mění aplikovaný filtr.

V první řadě si zapamatujme, že vrstvy a masky jsou nesmírně užitečné nástroje. Všechny efekty budeme aplikovat na kopie originálních fotografií, abychom si zachovali původní snímek.

No pojďme teda k věci ;) Pro tento tutoriál jsem si vygoogloval nějakou pěknou fotečku lyžaře ve skoku (myslím, že se hodí nejvhodněji pro demonstraci cíleného efektu).

Ski Jump

Po otevření snímku si vytvoříme jeho kopii pomocí CTRL+J nebo přetažením vrstvy z originálním snímkem na ikonu duplicate Vytvořit novou vrstvu(Create a new Layer) v paletce Vrstvy(Layers). Přepneme si na duplikovanou vrstvu a z hlavní nabídky Filtr (Filters) vybereme Rozostření > Rozostření pohybu (Blur > Motion blur) a Uhel (Angle) nastavíme ve směru pohybu, který chceme simulovat - v mém případě -17 a distance jsem nastavil na 88.

 

blur

Tím dosáhneme výsledku.

blur

Nyní přidělíme duplikované vrstvě masku ikonou mask Přidat Masku Vrstvě (Add Layer Mask)

mask

Vybereme nástroj štětec (Brush tool) B brush měkčího tvaru meke_brushe

stísknutím D, resetujeme nastavení barev barvy,

přepneme nastavení barev X, aby barva výplně byla černá a barva pozadí bílá. Začneme odkrývat části originální fotografie postupným nanášením černé barvy do masky duplikované vrstvy.

mask

Dle potřeby nastavujeme a upravujeme průměry štětce.

prumery

Originální foto jsem odkrýval ve směru rozmazaní.

smery

Tak aby byl efekt co nejrealističtější. Neodkryl jsem však zcela celou postavu na originální fotografii, část fotografie, kde končí objekt (v mém případě postava lyžařky).

cast

Nechal jsem původní efekt rozostření a jen jsem přechod doladil Krytím (Opacity) štětce na 20% před finálním dokončením.

opacity

Opětovným přepnutím nastavení barev X (bílá výplň a černá pozadí) a nanášením bílé barvy do masky duplikované vrstvy jsem vrátil nepovedené tahy a takto si pohrál s Nástrojem štětec (Brush tool ) ke spokojenosti finálního snímku.

Výsledek:

Vysledek

Zdroj foto www.google.com


Alternativní verze

 

auto

Použití Rádiusové rozostření > Zoom (Radial Blur > Zoom)
Zdroj foto - vlastní galerie foceno Minoltou DIMAGE Z6

 

Anketa

Hadi také prdí?
 

Rychlý tip